Microsoft je počeo da ubacuje neke od funkcija koje su prvobitno bile namijenjene za Windows 10x, a jedna od njih je nova “meka tastatura” (eng. soft keyboard).

Glavna funkcija meke tastature je glasovno kucanje, a sada ona uključuje i takozvani “Voice Launcher”, javlja WindowsLatest, koji će početi da se pojavljuje u svakom textbox-u gdje postoji Windows Search API, poput File Explorer-a, aplikacije za Podešavanja i Start Menu-ja.

Funkcija se takođe može pozvati putem Windows naratora pritiskom na “Win+H”.

Microsoft se nada da će se iskakanjem okvira za glasovno diktiranje korisnici u većoj mjeri odlučivati da koriste tu mogućnost.

Iz kompanije su to obrazložili tako što su napisali: “Vaša svakodnevna upotreba glasovnog unosa mogla bi da učini Microsoft-ovu govornu tehnologiju tačnijom, za sve koji govore vaš jezik. Ako odlučite da dodate svoje glasovne klipove, neke od njih će pregledati zaposleni i prodavci u Microsoft-u”, navodi PCPress.

Naravno, uvijek je moguće ovo isključiti u podešavanjima. Ta mogućnost će doći na sve računare sa Windows 10 October 2021 Update-om.