Mr.med.sci.dr Senada Husarić sa Medical Instituta Bayer u Tuzli govorila je o pravilnoj ishrani kod sportista.

Sportisti pogotovo oni vrhunski, treba da imaju drugačiji režim ishrane u odnosu na uobičajeni, svakodnevni i da se hrane zdravo kako bi postigli željene rezultate.