Anksioznost je neugodna emocija straha i strepnje.  Anksiozni poremećaji dugo vremena su smatrani oblicima neuroza, odnosno velike grupe nepsihotičnih poremećaja okarakterisanih pojavom iracionalnog fluktuirajućeg straha.

Anksiozni poremećaji dijagnosticiraju se kad su jasno prisutni subjektivni doživljaji strepnje. Dijele se u šest kategorija: fobije, panični poremećaj, generalizirani anksiozni poremećaj, opsesivno-kompulzivni poremećaj, PTSP  i akutni stresni poremećaj.

O negativnim mislima kao uzroku anksioznost govori prof. dr. sc. Jasna Bajraktarević.